Proizvodnja stočne hrane "FARM COMMERC" Čantavir, 11. Oktobra br. 19

POTPUNA SMEŠA ZA TOV JUNADI II PREKO 350KG

  • Visoki dnevni prirast
  • Dobra konzumacija i konverzija hrane
  • Bolji kvalitet mesa
  • Zdravija junad

SIROVINSKI SASTAV: zrnasta hraniva, proizvodi indust. ulja, mlinski proizvodi od žita, proizvodi ind. šecera i sporedni proizvodi industrije šecera, mineralna hraniva, vitaminsko mineralna predmeša.

U 1kg SMEŠE DODATO JE:

VITAMINA: A 11.000 IJ, D-3 2.500 IJ, E 25mg, NIACIN 500mg

MINERALNIH MATERIJA: Mg 50mg, Fe 50mg, Cu 5mg, Mn 30mg, Zn 50mg, Co 0,20mg, J 0,60mg, Se 0,30mg

ANTIOXIDANT: FEDOKS 100MG

    HEMIJSKI SASTAV:
  • PROTEINA min. 12,00%
  • VLAGA max. 13,50%
  • CELULOZA max. 10,00%
  • PEPEO max. 10,00%
  • KALCIJUM 0,9-1,1%
  • FOSFOR 0,6-0,8%
  • NATRIJUM 0,2-0,2%

Ovsena jedinica kg najmanje 1,0

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: potpuna smeša za tov junadi II koristi se u ishrani junadi u tovu preko 350kg. Pored potpune smeše tovnim junadima treba obezbediti kvalitetnu kabastu hranu po normativi.

CUVANJE: na suvom i hvladnom mestu

ROK UPOTREBE JE 2 (DVA) MESECA

Pakovanje u novim papirnim vrecama.